X 

hydroxylbastnäsit-(La)

www.mineral.cz - databáze minerálů


hydroxylbastnäsit-(La)
hydroxylbastnäsit-(La) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Hydroxylbastnasite-(La) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Hydroxylbastnäsit-(La) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/C.07-00
chemické složenívzorec nenalezen

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
hydroxylbastnäsit-(La)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


hydroxylbastnäsit-(La)LOKALITY


hydroxylbastnäsit-(La)LITERATURA

(1) 29-744.