X 

hühnerkobelit = feroalluaudit

www.mineral.cz - databáze minerálů


feroalluaudit
hühnerkobelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *(Na,Ca)Fe2+(Fe2+,Mn,Fe3+,Mg)2(PO4)3
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.450 - 3.450
barvazelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
hühnerkobelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

feroalluauditLOKALITY


feroalluauditLITERATURA

(1) 39-377, 17-513.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.180.