X 

hornesit

www.mineral.cz - databáze minerálů


hornesit
hornesit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

hornesit

chemické složení *Mg3(AsO4)2.8H2O
tvrdost od - do1.0 - 1.0
hustota od - do2.700 - 2.700
barvabezbarvá, bílá, slabě růžová
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskperleťový
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalHaidinger
v roce1895
hornesit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

hornesitLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (Karlovy Vary district) bílé krystalické kůry a bezbarvé krystaly maximálně až 1mm velké.
Vyskytuje se společně se sekundárními arseničnany Mg a Ca [4,5,898].
Příbram deposit (Příbram district) [2].
Evropa:
NĚMECKO:
Grüneau (důl, u Schutzbachu, Siegeland) [6].


hornesitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.238.
(2) Sejkora Jiří (1995): Sekundární mineralizace březohorského revíru. Minerál 3, No.2, p.87-91.
(3) 33-856, 25-1378, 19-752.
(4) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.50(Jáchymov).
(5) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.
(6) Schnorrer G., Latsch H. (1998): Die Minerale der Grube Grüneau bei Schutzbach. Lapis 23(1), 23-40.