X 

iddingsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


iddingsit
iddingsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Iddingsite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.35-00
chemické složenívzorec nenalezen

iddingsit

chemické složení *směs silikátů vzniklých alterací olivínu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
iddingsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


iddingsitLOKALITY

Čechy:
Kostomlaty pod Milešovkou (okres Teplice) [2].


iddingsitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.260.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.283(Kostomlaty pod Milešovkou).