X 

aliettit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aliettit
aliettit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aliettite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Aliettit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.18-20
chemické složeníIMA:
Ca0.2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4·4H2O
Fleischer:
(Na,Ca)(Mg,Fe2+)11(Si,Al)16O38(OH)10

aliettit

chemické složení *jíl.minerál, 1:1 mastek:smektit (trioktaedr.)
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabezbarvá, světle žlutá nebo zelená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalVeniale,Marel
v roce1969
aliettit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


aliettitLOKALITY


aliettitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.49.
(2) 7-357.
(3) AM 1972, 57, 598. AM 1982, 67, 395.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.14.