X 

ikunolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ikunolit
ikunolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ikunolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ikunolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/D.11-10
chemické složeníIMA:
Bi4S3
Fleischer:
Bi4(S,Se)3

ikunolit

chemické složení *Bi4(S,Se)3
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
ikunolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ikunolitLOKALITY


ikunolitLITERATURA