X 

ilmenorutil

www.mineral.cz - databáze minerálů


ilmenorutil
ilmenorutil FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ilmenorutile (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ilmenorutil (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/D.03-10
chemické složenívzorec nenalezen

ilmenorutil

chemické složení *(Ti,Nb,Fe3+)3O6
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalKokšarov
v roce1854
ilmenorutil

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ilmenorutilLOKALITY

Čechy:
Údraž (u Písku, okres Písek) [3,4].


ilmenorutilLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.262.
(2) 31-646, 31-645, 11-397, 11-396.
(3) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.14(Údraž).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.678(Údraž).
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.265.