X 

imogolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


imogolit
imogolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Imogolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Imogolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.26-30
chemické složeníIMA:
Al2SiO3(OH)4
Fleischer:
Al2SiO3(OH)4

imogolit

chemické složení *Al2SiO3(OH)4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
imogolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


imogolitLOKALITY


imogolitLITERATURA

(1) 38-447, 25-1493.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.263.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.366.