X 

indialit

www.mineral.cz - databáze minerálů


indialit
indialit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Indialite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Indialith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.12-30
chemické složeníIMA:
Mg2Al4Si5O18
Fleischer:
Mg2Al4Si5O18

indialit

chemické složení *Mg2Al4Si5O18
tvrdost od - do7.0 - 7.5
hustota od - do
barvabezbarvá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalMijaširo, Iijama
v roce1954
indialit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


indialitLOKALITY


indialitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.263.
(2) 13-293.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.367.