X 

indium

www.mineral.cz - databáze minerálů


indium
indium FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Indium (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Indium (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.05-10
chemické složeníIMA:
In
Fleischer:
In

indium

chemické složení *In
tvrdost od - do3.0 - 3.5
hustota od - do7.290 - 7.290
barvašedá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalIvanov
v roce1964
indium

popis minerálu: (Ivanov 1964) In, čtverečný barvy šedé s patrným odstínem do žluta. Jeho až 1 mm velká zrna jsou v nábrusech kovově lesklá, barvy světle růžové [1,2]. Mikrotvrdost má 130-159 kg.mm-2, h(vyp.)=7.29, je neprůhledný, bireflexi nemá, je velmi slabě anizotropní [2]. p:a=3.2517, c=4.9459, I4/mmm, Z=2 [3]. R: 92.3 (na vzduchu), 85.7% (v imerzi) ----------------------------------------------------------------- CuKŕ, Ni-filtr, difraktograf [3] 2.715 100 101 1.0904 12 213 2.471 21 002 1.0587 4 301 2.298 36 110 1.0425 5 222 1.683 24 112 1.0282 8 310 1.625 12 200 0.9845 1 204 1.470 16 103 0.9495 3 312 1.395 23 211 0.9056 2 303 1.358 11 202 0.8874 4 321 1.2368 3 004 0.8180 3 215 1.1493 5 220indiumLOKALITY

Vyskytuje se v těsném spojení s ryzím olovem v greizenizované žule ve Východním Zabajkalí, Rusko [1,2], společně s ryzím železem byl nalezen v cínonosných greisenech Ukrajinského štítu (Ukrajina) [4].


indiumLITERATURA

Prvky, s.78-79. (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.svazek, Academia Praha, s.559.
(2) Ivanov V.V. (1964): Indij samorodnyj. V sborníku: Geochimija, mineralogija i genetičeskije tipy mestoroždenij redkich elementov. Izd. Nauka, tom 2, s.568-569 - podle ZVMO 1965, 94, č.6, s.665; Amer. Mineral. 1967, 52, s.299.
(3) NBS Circ. 539, 3, 12 - 5-642.
(4) Nečajev S.V., Kozak S.A., Bondarenko S.N. (1987): Samorodnyje indij i železo v olovonosnych grejzenach Ukrajinskogo ščita. Mineral. žurnal 9, č.1, s.74-78 - podle Refer. žurnal, serija geologija 1987, č.6v, s.39 (#987/6v238).
(5) Vlasov K.A.(1966): Mineralogy of rare elements, v.II, s. 584-585 in Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.234.