X 

innelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


innelit
innelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Innelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Innelit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.25-20
chemické složeníIMA:
Na2CaBa4Ti3(Si2O7)2(SO4)2O4
Fleischer:
(Ba,K,Mn)4(Na,Mg,Ca)3Ti3(Si2O7)2(SO4)2O3(OH,F)

innelit

chemické složení *Na2(Ba,K)4(Ca,Mg,Fe2+)Ti3Si4O18(OH,F)1.5SO4
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do4.000 - 4.000
barvažlutá, žlutohnědá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostpodle {010}, {110}, {1.-1.1}
popsalKravčenko
v roce1960
innelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


innelitLOKALITY


innelitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.264.
(2) 15-71.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.369.