X 

iranit

www.mineral.cz - databáze minerálů


iranit
iranit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Iranite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Iranit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.28-10
chemické složeníIMA:
CuPb10(CrO4)6(SiO4)2(OH)2
Fleischer:
Pb10Cu(CrO4)6(SiO4)2(OH)2

iranit

chemické složení *Pb10Cu(CrO4)6(SiO4)2(F,OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barvaoranžová
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBariand & Herpin
v roce1963
iranit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


iranitLOKALITY


iranitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.264-265.
(2) 15-683.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.