X 

iridosmium

www.mineral.cz - databáze minerálů


iridosmium
iridosmium FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

iridosmium

chemické složení *(Os,Ir) = iridové osmium
tvrdost od - do6.0 - 7.0
hustota od - do19.000 - 21.000
barvacínově bílá, ocelově šedá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypušedá
lomnerovný
leskkovový
štěpnostdokonalá podle {0001}
popsalGlocker
v roce1839
iridosmium

popis minerálu: (Glocker 1839) (Os,Ir), šesterečný, který je přirozenou slitinou Os a Ir. Tvoří zaoblená zrna, vzácně útvary s hexagonálním průřezem, vyskytuje se také jako lamely v Fe-platině [3]. Jen vzácně tvoří v přírodě krystaly tabulkovité podle báze {0001}, někdy také jejich kolečkovité srůsty [1,4]. Barvu má cínově bílou nebo ocelově šedou [1,3], vryp šedý [3], je kovově lesklý s dokonalou nebo jen zřetelnou štěpností podle {0001} [1,3,4], lom nerovný [4]. T=6-7,(mikrotvrdost 974-1064 kg.mm-2 při 100g [3]), h=19-21 [1,3], vypočtená 22.15 [3]. Je slabě kujný až jen kruchý, opakní [3,4]. V odraženém světle je bílý s modravě šedým odstínem, slabě až středně anizotropní [3]. Magnetické vlastnosti závisí na chemickém složení, magnetismus roste s obsahem Ir, Ru [4]. Mívá zpravidla příměsi Ru, Pt a někdy i Rh. Obsahuje často až 68% Os. Podle obsahu osmia rozlišujeme sysertskit - přes 50%Os, nevjanskit 50-32%Os a rhuteniridosmium, které má kolem 20%Ru [1]. Nerozpouští se v lučavce královské [4]. Název podle chem. složení [1,4] p: a=2.724, c=4.333, P6(3)/mmc, Z=2 [3]. ch [3]: 1 2 ----------------------------------------------------------------- Os 55.5 55.7 Ir 42.0 43.5 Ru 1.3 1.5 Pt 0.3 Pd Rh 0.2 Fe 0.3 0.2 Cu 0.4 ----------------------------------------------------------------- ä 99.6 101.3 1) Ruby Creek, Kanada, 2) Sorashigawa, Japonsko R1R2: 62.6 a 63.6(400), 63.2 a 64.2(420), 63.8 a 64.8(440), 64.3 a 65.3(460), 64.6 a 65.6(480), 64.8 a 66.0(500), 64.6 a 66.2(520), 64.3 a 66.2(540), 64.0 a 66.0(560), 63.5 a 65.7(580), 63.1 a 65.4(600), 62.8 a 65.4(620), 62.6 a 65.4(640), 62.4 a 65.5(660), 62.2 a 65.6(680), 62.0 a 65.8(700) [3]. ----------------------------------------------------------------- [2] 2.13 100 0 0 2 2.03 50 1 0 1 1.58 50 1 0 2 1.35 60 1 1 0 1.22 100 1 0 3 1.14 40 1 1 2 1.13 10 2 0 1 1.07 70 0 0 4 0.97 60 1 0 4 0.91 70 2 0 3 0.87 70 2 1 1 0.84 100 1 1 4


klasifikace - Strunz (1AF

iridosmiumLOKALITY

Vyskytuje se převážně na rýžovištích zlata a platiny, dále pak v kořenových zónách magmaticky segregačních ložisek [1,3,4] V náplavech zejména na Urale, Rusko (Nižní Tagil, Něvjansk, Sysertsk) [3,4], v Kanadě z Ruby Creek v Britské Kolumbii (Atlin distrikt); Spruce Creek a Granite Creek v oblasti řeky Tulameen.
V Japonsku z Sorashigawa a dalších nalezišť.
Heazlewood a Adamsfield v Tasmánii, Austrálie, v Guma Water, Sierra Leone.
V Bulharsku nedaleko Veršilo u Burgasu; Vourinos (Řecko).
Dále z Anduo v Číně, USA [3].


iridosmiumLITERATURA

Prvky, s.142-144. (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.svazek, Academia Praha, s.574.
(2) Zvjagincev, Brunovski (1932): Z. Krist., 83, s.188 - podle ASTM 2-1194.
(3) Palache C., Berman H., Frondel C.(1944): Dana s system of mineralogy (7th edition), v. I, s.11-113; Harris D.C., Cabri L.J.(1973):The nomenclature of the natural alloys of osmium, iridium and ruthenium based on new compositional data of alloys from world-wide occurrences. Can. Mineral. 12, s.104-112; Cabri L.J.Ed.(1981): Platinum group elements: mineralogy, geology, recovery. Can. Inst. Min. & Met., s.112-113 in Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.240
(4) Čuchrov a kol. (1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR Moskva, s.53-57.
(5) 41-599, 31-609.