X 

iridrhodruthenium

www.mineral.cz - databáze minerálů


iridrhodruthenium
iridrhodruthenium FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

iridrhodruthenium

chemické složení *Ru6.38Rh1.70Ir1.20Pt0.68Os0.04
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalMao, Zhou
v roce1989
iridrhodruthenium

popis minerálu: Je nacházen ve formě lístečků a větviček v základní mase izoferoplatiny. Od základní masy se odlišuje opticky. Nazván podle složení, nebyl schválen IMA [1]. ch (m.s.): Ru 54.26, Rh 14.69, Pt 11.06, Ir 19.32, Os 0.68, ä 100.01 [1].


klasifikace - Strunz (1Q

iridrhodrutheniumLOKALITY

Produkt rozpadu tvrdého roztoku izoferoplatiny z chromitových rud v ultrabazických horninách Severního Tibetu (Čína) [1].


iridrhodrutheniumLITERATURA

(1) Mao S., Zhou X. (1989): Acta miner. sinica 9, č.2, s.136 in ZVMO 1991, 120, č.4, s.100