X 

iserín

www.mineral.cz - databáze minerálů


iserín
iserín FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
iserín

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

iserínLOKALITY

Čechy:
Jizerská louka (okres Jablonec nad Jizerou) [].
Podsedice (u Třebenic, okres Litmoměřice) [1].


iserínLITERATURA

(1) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.195(Podsedice).