X 

isokit

www.mineral.cz - databáze minerálů


isokit
isokit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Isokite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Isokit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.25-10
chemické složeníIMA:
CaMgPO4F
Fleischer:
CaMg(PO4)F

isokit

chemické složení *CaMg(PO4)F
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.270 - 3.270
barvabezbarvá, růžová, světle hnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostvelmi dobrá podle {010}
popsalDeans
v roce1955
isokit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


isokitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3,4].


isokitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.265.
(2) 7-406.
(3) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.185(Horní Slavkov).
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.