X 

ivanovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ivanovit
ivanovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

ivanovit

chemické složení *vodnatý chloroborát
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalNefedov
v roce1953
ivanovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

ivanovitLOKALITY


ivanovitLITERATURA