X 

izostanin

www.mineral.cz - databáze minerálů


izostanin
izostanin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

izostanin

chemické složení *přechodný člen kesterit - ferokesterit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalClaringbull & Hey
v roce1955
izostanin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (2

izostaninLOKALITY


izostaninLITERATURA