X 

jaffeit

www.mineral.cz - databáze minerálů


jaffeit
jaffeit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Jaffeite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Jaffeit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.09-30
chemické složeníIMA:
Ca6Si2O7(OH)6
Fleischer:
Ca6Si2O7(OH)6

jaffeit

chemické složení *Ca6Si2O7(OH)6
tvrdost od - do
hustota od - do2.650 - 2.650
barvabezbarvá
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostnedokonalá {100}
popsalSarp, Peacor
v roce1989
jaffeit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


jaffeitLOKALITY

Asie:
NAMIBIE:
Kombat mine [1].


jaffeitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 74(9-10), 1203-1206, 1989 (new mineral).
(2) (Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.373).
(3) 46-1285.