X 

allanit-(La)

www.mineral.cz - databáze minerálů


allanit-(La)
allanit-(La) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Allanite-(La) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Allanit-(La) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.23-70
chemické složeníIMA:
CaLaAl2Fe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Fleischer:
CaLaFe2+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

allanit-(la)

chemické složení *zatím nepopsán - na základě chem.
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavazjištěn v Domanínku.
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
allanit-(La)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


allanit-(La)LOKALITY

Domanínek (near Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou district) tvoří tabulkovitá zrna až 5 cm dlouhá, černohnědá, smolně lesklá a lasturnatě lomná.
Jeho zrna jsou pravidleně rozeseta v živcových partiích při styku skarnu s pegmatitem i v pegmatitu v opuštěném lomu [726].
Slovensko:
Klenovec (near Hnúšťa, Rimavská Sobota district) [899].


allanit-(La)LITERATURA

(1) 45-1352.