X 

jianshuiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


jianshuiit
jianshuiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Jianshuiite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Jianshuiit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/F.11-05
chemické složeníIMA:
MgMn4+3O7·3H2O
Fleischer:
(Mg,Mn2+)Mn4+3O7·3H2O

jianshuiit

chemické složení *anglická transkripce pro džijanšujit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
jianshuiit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


jianshuiitLOKALITY


jianshuiitLITERATURA

(1) 47-1821.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.280.