X 

allcharit = goethit

www.mineral.cz - databáze minerálů


goethit
allcharit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

allcharit

chemické složení *FeOOH
tvrdost od - do2.5 - 5.5
hustota od - do3.800 - 4.300
barvažlutohnědá, černohnědá, černá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLenz
v roce1806
allcharit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

goethitLOKALITY

Čechy:
Drkolnov (u Příbrami, okres Příbram) [7].
Horní Rokytnice (okres Semily) [9].
Příbram (okres Příbram) [9].
Ruprechtice (u Liberce, okres Liberec) [9].
Šonov (u Broumova, okres Náchod) [10].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Colorado:
Florissant (Park Company) [5].
SOUTH AMERICA:


goethitLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.216;
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.73;
(3) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.430.
(4) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.375.
(5) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.209-210.
(6) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.202-203.
(7) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.356(Drkolnov).
(8) 29-713, 17-536.
(9) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.425(Horní Rokytnice), p.294-295(Příbram), p.463(Ruprechtice).
(10) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.333(Šonov).
(11) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.223.