X 

johnstrupin = mosandrit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mosandrit
johnstrupin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

johnstrupin

chemické složení *(Na,Ca,Ce)3Ti(SiO4)2F
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do3.460 - 3.460
barvačervenohnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalErdmann
v roce1841
johnstrupin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

mosandritLOKALITY


mosandritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.373.
(2) 45-1422, 31-313, 12-582, 12-540.