X 

jusit

www.mineral.cz - databáze minerálů


jusit
jusit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

jusit

chemické složení *(Ca,KH,NaH)(Si,AlH)O3.H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGramling-Mende & Leopold
v roce1943
jusit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

jusitLOKALITY


jusitLITERATURA

(1) 20-544, 12-186.