X 

jód

www.mineral.cz - databáze minerálů


jód
jód FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *I
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
jód

popis minerálu: I


klasifikace - Strunz (1

jódLOKALITY

I, uváděn z Vesuvu a ostrova Vulcano (Liparské ostrovy) v Itálii [1].


jódLITERATURA

Prvky, s.229. (1) Rösler H.J.(1987): Lehrbuch der Mineralogie, 4. Auflage. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, s.294.