X 

kadyrelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kadyrelit
kadyrelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kadyrelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kadyrelit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/D.06-30
chemické složeníIMA:
Hg1+6Br3O1.5
Fleischer:
Hg1+4(Br,Cl)2O

kadyrelit

chemické složení *Hg4(Br,Cl)2O
tvrdost od - do2.5 - 3.0
hustota od - do8.790 - 8.790
barvasvětle až sytě oranžová
krystalická soustavakrychlová
barva vrypuoranžovožlutá
lomnerovný až lasturnatý
lesksilný skelný až diamantový
štěpnostchybí
popsalVasiljev
v roce1987
kadyrelit

popis minerálu: (Vasiljev 1987) - Hg4(Br,Cl)2O, krychlový. Spolu s eglestonitem tvoří izomorfní řadu s intermediálním členem Br-eglestonitem (poměr Br:Cl= 1.5:0.5 až 1:1). Poměr Br:Cl u kadyrelitu je 1.28:0.70 [1]. Kadyrelit tvoří směsi s eglestonitem. Vzácně byla nalezena zrna až 0.5mm velká. Od eglestonitu se velmi obtížně makroskopicky odlišuje. V komplexních agregátech oxihalogenidů rtuti až 3mm velkých tvoří jádro agregátů, směrem k povrchu agregátů plynule přechází v Br-eglestonit a povrch je tvořen eglestonitem [1]. Barva kadyrelitu je světle až sytě oranžová na rozdíl od eglestonitu, který je žlutý až tmavě žlutý. Je křehký, T=2.5-3, mikrotvrdost 175 kg.mm-2 (143-192) při 25g. Štěpnost chybí, lom má nerovný a lasturnatý. Je silně skelně až diamantově lesklý, vryp má oranžovožlutý [1]. V chemických činidlech se chová shodně s eglestonitem. V 40% KOH okamžitě černá, v konc. HCl šedne, v HNO3 (1:1) se rychle rozpouští za vylučování bílého zbytku. Na světle nejprve hnědne a pak černá, působením RTG záření tmavne [1]. V procházejícím světle je průhledný, světle žlutooranžový, není pleochroický, izotropní s N > 2. V odraženém světle je při malém zvětšení šedobílý, při větším zvětšení je patrný namodralý odstín. Nemá bireflexi, izotropní s intenzivními vnitřními reflexy oranžové barvy, dobře se leští [1]. Minerál schválen IMA, nazván podle naleziště [1]. p:a=16.22ń0.02, Z= 24, Ia3d [1]. ch(m.s., prům. 5an): Hg 84.36, Br 10.19, Cl 2.93, I 0.01, O 1.70, ä 99.19 [1]. R: 27.7(436), 25.3(460), 21.2(500), 19.4(546), 18.1(589), 17.8(620), 16.6(656) [1]. ----------------------------------------------------------------- D=57.3 mm, d=0.2mm, CuKŕ záření, filtrované, * možnost existence dvou sblížených linií [1]. 4.06 30 4 0 0 3.32 100 4 2 2 2.96 10 5 2 1 2.87 <10 4 4 0 2.63 20 6 1 1 5 3 2 2.57 60-70 6 2 0 2.50 5 5 4 1 2.344 20 4 4 4 2.296 5 5 4 3 2.055 2.5 7 3 2 6 5 1 2.025 2.5 8 0 0 1.912 80-90 8 2 2 6 6 0 1.814 5 8 4 0 1.731 20 6 6 4 1.656 5šd 8 4 4 1.546 10 10 3 1 1.517 10 8 7 1 1.480 5d 10 4 2 1.393 10šd 10 6 0 8 6 6 1.350 <20 12 0 0 1.280 <10 12 4 0 1.228 5 13 2 1 11 7 2 1.195 2.5 12 6 2 1.163 2.5 13 4 3 11 8 3 1.102 <20 10 10 4 12 6 6kadyrelitLOKALITY

Objeven na ložisku Kadyrel (Tuvinská ASSR), kde se vyskytuje ve vyloužených karbonátových žilách s naloženou saukonit-cinabaritovou mineralizací.
Je doprovázen vedle eglestonitu kalomelem, kuzminitem, corderitem, lavrentjevitem aj.
[1].
Dále nalezen na Arzaském ložisku (Tuvinská ASSR) [2].


kadyrelitLITERATURA

(1) ZVMO 1987,116, No.6, p.733-737.
(2) Geol. a geof. 1989, No.7, p.61 in ZVMO 1991, 120, No.4, p.103.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.588.
(4) 42-1371.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.283.