X 

kakoxen

www.mineral.cz - databáze minerálů


kakoxen
kakoxen FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cacoxenite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.11-50
chemické složeníIMA:
(Fe3+)24AlO6(PO4)17(OH)12·75H2O
Fleischer:
AlFe3+24(PO4)17O6(OH)12·~75H2O

kakoxen

chemické složení *(Fe3+,Al)25(PO4)17O6(OH)12.75H2O
tvrdost od - do3.0 - 4.0
hustota od - do2.260 - 2.260
barvazlatožlutá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypužlutá
lom-
leskhedvábný
štěpnost-
popsalSteimann
v roce1825
kakoxen

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kakoxenLOKALITY

Čechy:
Ahníkov (u Chomutova, okres Chomutov) [5].
Cerhovice (u Hořovic, okres Beroun) [3].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [10].
Jivina (u Hořovic, okres Rokycany) [7].
Mílina (vrch, u Hořovic, okres Beroun) [8].
Svatá Dobrotivá (u Hořovic, okres Beroun) [3].
Těškov (u Mýta, okres Rokycany) [2].
Třenice (u Zbirohu, okres Beroun) [9].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


kakoxenLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.276.
(2) Černý Pavel (1994): Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova. Minerál 1994, No.6, p.256-257.
(3) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.217(Cerhovice), p.324-325(Svatá Dobrotivá).
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(5) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.12.
(6) 14-331.
(7) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.147(Jivina).
(8) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.262(Mílina).
(9) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.421(Třenice).
(10) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.