X 

kamacit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kamacit
kamacit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kamacite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kamacit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.07-20
chemické složenívzorec nenalezen

kamacit

chemické složení *(Fe,Ni) při Ni 4-7.5%
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do7.300 - 7.960
barvašedobílá až železně černá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lomhákovitý
leskkovový
štěpnostnedokonalá podle {100}
popsalReichenbach
v roce1861
kamacit

popis minerálu: (Reichenbach 1861) (Fe,Ni), krychlový při Ni 4-7.5%, jinde 5-10%, tvoří trámce v meteorickém železe - v oktaedritech, a s tenitem také část mezerní hmoty, v níž jsou lamely uloženy. Buduje celou hmotu hexaedritů. Kyselinou dusičnou je snáze leptán než niklem bohatý tenit. Kamacit je méně lesklou, lamelární součástí známých Widmannst?ttenových obrazců, které vznikají při naleptání leštěné plochy oktaedritů zředěnou HNO3 [1]. Je obvykle ocelově šedý až železně černý, kovově lesklý, kujný, silně magnetický. Má nedokonalou štěpnost {100}, lom má hákovitý. T=3.5 [2], mikrotvrdost 145-165 kg.mm-2 při 100g [3], h=7.3-7.9 [2], vypočtená 7.90 [3]. (hustota stoupá s obsahem Ni) [2]. V odraženém světle je bílý [2]. Název z řečtiny pro vlákno nebo trámec pro jeho stavbu, akceptován IMA [1]. p: a= ÷8.60, Z=54, Fm3m [3]. ch: 1 2 --------------------------------------- Fe 93.75 93.09 Ni 5.43 6.69 Co 0.58 0.25 C 0.02 P 0.19 S 0.08 --------------------------------------- ä 100.03 100.05 1) Severní Chile, hexaedrit - 2) oktaedrit Wellan [3]. ----------------------------------------------------------------- prášková data [3]. 3.032 10 2.953 10 2.031 100 1.967 60 1.481 10 1.435 30 1.170 70kamacitLOKALITY

Velmi vzácně byl nalezen na lokalitách pozemského železa v Bühlu u Kasselu (Hesensko, Německo) a v Blaafjeldu u Ovifaku (Grónsko) [2,3].


kamacitLITERATURA

Prvky, s.90-92. (1) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.svazek, Academia Praha, s.614.
(2) Buchwald V.F.(1975): Handbook of iron meteorites, I-III. Arizona State Univ. Press in Bernard J.H., Rost R. a kol.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.281-282.
(3) Ramsden A.R., Cameron E.N.(1966): Kamacite and taenite superstructures and a metastable tetragonal phase in iron meteorites. Amer. Mineral. 51, s.37-55 in ...
(4) 37-474, 18-645.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.256.