X 

kamenec amonný = čermíkit

www.mineral.cz - databáze minerálů


čermíkit
kamenec amonný FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *(NH4)Al(SO4)2.12H2O
tvrdost od - do1.5 - 1.5
hustota od - do1.640 - 1.640
barvabezbarvá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalKobell
v roce1853
kamenec amonný

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (6CD

čermíkitLOKALITY

Čechy:
Bílina (okres Teplice) [2].
Čermníky (u Kadaně, okres Chomutov) [2].
Duchcov (u Teplic, okres Teplice) [2].
Chomutov (okres Chomutov) [3].
Kvádrová hora (u Děčína, okres Děčín) [7].
Libouš (u Chomutova, okres Chomutov) [6].
Max (důl v Libušíně, okres Kladno) [2,5].
Pastýřská stěna (u Děčína, okres Děčín) [8].
Sch?ller (důl u Libušína, okres Kladno) [2,5].
Želénky (u Duchcova, okres Teplice) čirý, izotropní tvoří vláknité desky na příčných trhlinách nadložního uhlného lupku [9].
SLOVENSKO:
Červenica (ložisko Dubník, u Prešova, okres Prešov) [899].


čermíkitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.141.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.79(Bílina), p.270(Čermníky), p.369(Duchcov), p.374(Max), p.386(Sch?ller).
(3) 7-22.
(4) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.332(Chomutov).
(5) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.215(Kladno).
(6) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.78(Libouš).
(7) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.353(Kvádrová hora).
(8) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.(Pastýřská stěna).
(9) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.335(Želénky).