X 

kamenec sodný

www.mineral.cz - databáze minerálů


kamenec sodný
kamenec sodný FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sodium-alum (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Natron-Alaun (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/C.14-10
chemické složenívzorec nenalezen

chemické složení *NaAl(SO4)2.12H2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do1.680 - 1.680
barvabezbarvá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce0
kamenec sodný

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kamenec sodnýLOKALITY


kamenec sodnýLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.282.
(2) 29-1167.