X 

kampilit = mimetezit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mimetezit
kampilit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

kampilit

chemické složení *viz mimetit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kampilit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

mimetezitLOKALITY

Čechy:
Hodějovice (u Českých Budějovic, okres České Budějovice) [6].
Příbram (okres Příbram) [8].
Příbram deposit (Příbram district) [3,4,5].


mimetezitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.364.
(2) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.376.
(3) Sejkora Jiří (1995): Sekundární mineralizace březohorského revíru. Minerál 3, No.2, p.87-91.
(4) Černý Pavel, Jindra J., Černý Petr (1995): Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill. Minerál 3, No.2, p.91-99.
(5) Sejkova J.(1995): Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram. Minerál 3, No.2, p.110-112.
(6) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.80(Hodějovice).
(7) 19-683, 13-124.
(8) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.304(Příbram).
(9) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.