X 

kamčatkit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kamčatkit
kamčatkit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *KCu3OCl(SO4)2
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do3.480 - 3.480
barvažlutavě až zelenavě hnědá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypužlutá
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {011} a {100}
popsalVergasova,Filatov,Serafimova,Varaksina
v roce1988
kamčatkit

popis minerálu: (Vergasova a kol. 1988) - KCu3OCl(SO4)2, kosočtverečný. Vytváří povlaky a kůry na trhlinách fumarol ve směsi se sulfátem Cu,K,Na a spolu s ponomarevitem, hematitem a ključevskitem. Je zrnitý nebo se vyskytuje v nedokonale vyvinutých krystalech prizmatického habitu až 3 mm velkých, protažených podle osy c. Průřez krystalů je pravoúhlý nebo kosočtverečný s úhlem stran 74.7ř. Na krystalech jsou vyvinuty plochy hranolu {110} a pinakoidu {100}, špatně jsou vyvinuty plochy tvarů {010} a {001} [1]. Kamčatkit má žlutavě či zelenavě hnědou barvu a žlutý vryp, lesk má skelný. T=3.5, h=3.48(vyp.3.58). Minerál má dokonalou štěpnost podle {011} a {100}. Na vzduchu je nestálý, zrna se v průběhu několika týdnů rozpadají v důsledku hydratace. Nerost reaguje s vodou za současného vylučování nerozpustného zbytku, ve slabě kyselém roztoku se dobře rozpouští [1]. V procházejícím světle je průhledný, žlutý. Je dvojosý (+), zhášení má rovnoběžné s protažením, protažení ma charakter (-). Optická orientace Np - osa c, Nm - osa a, Ng - osa b. Není pleochroický, nemá patrnou optickou disperzi [1]. Název nerostu podle naleziště. Nerost byl schválen IMA [1]. p: a=9.741, b=12.858, c=7.001, Z=4, Pnam nebo Pna2(1) [1]. ch.: CuO 48.62, PbO 0.17, ZnO 0.62, Na2O 0.20, K2O 10.48, Cl 6.20, SO3 33.96, H2O- 1.75, H2O+ 0.00, nerozp. zbytek 9.20, O=Cl2 1.40, ä 100.80 [1]. op.: Np=1.695, Nm=1.718, Ng=1.759 (vše ń 0.002), 2V(vyp.) = 75ř[1]. ----------------------------------------------------------------- prášková data [1]. 7.76 100 1 1 0 6.42 3 0 2 0 5.193 14 1 1 1 4.873 1 2 0 0 4.551 2 2 1 0 4.255 8 1 2 1 3.924 3 1 3 0 3.878 1 2 2 0 3.819 4 2 1 1 3.501 65 0 0 2 3.395 2 2 2 1 3.217 30 0 4 0 2 3 0 3.196 15 1 1 2 3.073 8 0 2 2 2.924 5 2 3 1 2.898 20 3 2 0 2.843 12 2 0 2 2.682 30 2 4 0 3 2 1 2.611 16 1 3 2 2.603 18 2 2 2 2.591 41 3 3 0 2.487 6 1 5 0 2.433 2 4 0 0 3 3 1 2.416 1 0 5 1 2.369 8 0 4 2 2 3 2 2.342 3 1 5 1 3 1 2 2.300 3 1 4 2 0 1 3 4 0 1 2.278 20 4 2 0 2.274 23 2 5 0 2.235 15 2.168 4 2.143 2 2.118 6 2.109 2 2.027 6 2.018 6 1.962 3 1.939 7 1.927 7 1.911 5 1.890 2 1.865 3 1.752 11


klasifikace - Strunz (6BA

kamčatkitLOKALITY

Nalezen poloostrově Kamčatka (Rusko).
Byl nalezen v trhlině fumaroly "Jadovitaja" vzniklé při velké trhlinové tolbačinské erupci v letech 1975-1976.
Vyskytuje se v hlubších horizontech při teplotách kolem 700řC [1].


kamčatkitLITERATURA

(1) ZVMO 1988, 117, No.4, p.459-461.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.588.
(3) 41-1394.