X 

karbonát-hydroxylapatit

www.mineral.cz - databáze minerálů


karbonát-hydroxylapatit
karbonát-hydroxylapatit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Carbonate-hydroxylapatite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Carbonat-Hydroxylapatit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.39-40
chemické složenívzorec nenalezen

chemické složení *Ca5(PO4,CO3)3OH
tvrdost od - do3.0 - 4.0
hustota od - do2.500 - 2.900
barva
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
karbonát-hydroxylapatit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


karbonát-hydroxylapatitLOKALITY


karbonát-hydroxylapatitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.285.
(2) 21-145, 19-272.