X 

karbonátfluorapatit

www.mineral.cz - databáze minerálů


karbonátfluorapatit
karbonátfluorapatit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *Ca5(PO4,CO3)3F
tvrdost od - do
hustota od - do3.150 - 3.150
barva
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBrauns
v roce1916
karbonátfluorapatit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (82P

karbonátfluorapatitLOKALITY

SLOVENSKO:
Párnica (near Dolný Kubín, Dolný Kubín district) [900].
Podhradie (near Martin, Martin district) [900].


karbonátfluorapatitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.284.
(2) 31-267, 21-141.