X 

karfolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


karfolit
karfolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

karfolit

chemické složení *MnAl2Si2O6(OH)4
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.030 - 3.030
barvažlutá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnost-
popsalWerner
v roce1817
karfolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

karfolitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3,4].


karfolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.285.
(2) 19-273.
(3) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.135(Horní Slavkov).
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.114.