X 

karpinskyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


karpinskyit
karpinskyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

karpinskyit

chemické složení *(Mg,Ni)2Si2O5(OH)2(?)
tvrdost od - do
hustota od - do
barvaleifitu a Zn obsahujícího jílového nerostu ze
krystalická soustavajednoklonná (?) případně jen směs
barva vrypuskupiny montmorillonitu.
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalŠilin
v roce1956
karpinskyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

karpinskyitLOKALITY


karpinskyitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.285.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.402.
(3) 42-1313.