X 

kašolong

www.mineral.cz - databáze minerálů


kašolong
kašolong FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *chalcedon a opál
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabílá
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kašolong

popis minerálu: Kašolong - křídově bílá celistvá forma chalcedonu a opálu [1].


klasifikace - Strunz (

kašolongLOKALITY

Čechy:
Frýdštejn (u Turnova, okres Jablonec nad Nisou) [2].


kašolongLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R.(1992): Encyklopedický přehled minerálů, Academia Praha, s.290.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.435(Frýdštejn).