X 

keckit

www.mineral.cz - databáze minerálů


keckit
keckit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Keckite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Keckit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.29-80
chemické složeníIMA:
CaMn2+(Fe2+Mn2+)Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O
Fleischer:
CaMn2+(Mn2+,Fe2+)2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O

keckit

chemické složení *(Ca,Mg)(Mn,Zn)2Fe3(PO4)4(OH)3.2H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do2.600 - 2.600
barvahnědá, žlutohnědá až špinavě šedohnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskmatný
štěpnost-
popsalMücke
v roce1979
keckit

popis minerálu: Je v agregátech xx až 2 mm dlouhých, hnědý, žlutohnědý až špinavě šedohnědý, matný. T=4.5, h=2.6. ŕ=1.692, â=1.699, opticky dvojosý (-), pleochroický [1].keckitLOKALITY

Nalezen spolu s fosfofylitem je v pegmatitu Hagendorf (Bavorsko, Německo) [1].


keckitLITERATURA

(1) American Mineralogist 1979, 64, s.1330 in Bernard J.H., Rost R. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.290.
(2) 33-289.