X 

keithconnit

www.mineral.cz - databáze minerálů


keithconnit
keithconnit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Keithconnite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Keithconnit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/A.07-20
chemické složeníIMA:
Pd20Te7
Fleischer:
Pd3-xTe (x=0.14-0.43)

keithconnit

chemické složení *Pd3-xTe, x=0.14-0.43
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do10.160 - 10.160
barvakrémově bílá, šedá (odr. sv.)
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalCabri, Rowland, Laflamme, Stewart
v roce1979
keithconnit

popis minerálu: (Cabri a kol. 1979) Pd2.75Te, klencový. Tvoří nepravidelná mikroskopická zrníčka až 145x220 ćm velká srostlá s telluropalladinitem a uzavřených v magnetitu [1]. T=4.5, mikrotvrdost 394-424 kg.mm-2 při 15g, h(vyp.)=10.16, v odraženém světle je krémově bílý až šedý, není pleochroický na vzduchu, v imerzi je patrný slabý pleochroismus, středně až silně anizotropní. Pojmenován podle H.Keith Conna, geologa, který se zabýval výzkumem Stillwaterského komplexu [1]. p: a=11.45, c=11.40, R-3, Z=18(?) [1]. ch (Stillwater komplex, m.s.): Pd 68.7, Pb 1.6, Bi 1.0, Te 29.1, ä 100.4 [1]. R1,R2: 40.8 a 40.6(400), 41.6 a 41.4(420), 41.8 a 41.5(440), 42.0 a 42.0(460), 42.3 a 42.6(480), 42.9 a 43.4(500), 43.6 a 44.1(520), 44.4 a 44.9(540), 45.3 a 45.8(560), 46.0 a 46.6(580), 46.8 a 47.5(600), 48.0 a 48.8(620), 49.3 a 49.9(640), 50.6 a 50.9(660), 52.0 a 52.1(680), 53.5 a 53.4(700) [1]. ----------------------------------------------------------------- d[1]: 2.26 100 2.22 20 2.16 90 1.40 20 1.32 30 0.885 30 0.791 40keithconnitLOKALITY

Byl nalezen v prekambrickém diferencovaném bazickém komplexu Stillwater (Montana, USA) spolu s merenskyitem, kotulskitem, telluropalladinitem, moncheitem, vysockitem, zlatem aj.
[1].


keithconnitLITERATURA

(1) Cabri L.J., Rowland J.F., Laflamme J.H.G., Stewart J.M.(1979): Keithconnite, telluropalladinite, and the other Pd-Pt tellurides from the Stillwater Complex. Montana. Can. Mineral. 17, s.589-594 in Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.259.
(2) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.280.
(3) 34-1461.
(4) ZVMO 1982, 111, No.2, p.226.