X 

kerolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kerolit
kerolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kerolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.09-62
chemické složenívzorec nenalezen

kerolit

chemické složení *odr. mastku
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavabílá, nažloutlá, šedavá, zelenavá
barva vrypu-
lom-
leskskelný nebo mastný
štěpnost-
popsal
v roce0
kerolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kerolitLOKALITY

Čechy:
Křemže (u Českého Krumlova, okres Český Krumlov) [2].


kerolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.292.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.367(Křemže).