X 

keyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


keyit
keyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Keyite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Keyit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.30-20
chemické složeníIMA:
Cu2+3Zn4Cd2(AsO4)6·2H2O
Fleischer:
Cu2+3(Zn,Cu2+)4Cd2(AsO4)6(H2O)2

keyit

chemické složení *(Cu,Zn,Cd)3(AsO4)2
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do
barvatmavě modrá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypusvětle modrá
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalEmbrey,Fejer,Clark
v roce1977
keyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


keyitLOKALITY


keyitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.292.
(2) 29-255.