X 

kidwellit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kidwellit
kidwellit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kidwellite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kidwellit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.11-140
chemické složeníIMA:
NaFe3+9(PO4)6(OH)11·3H2O
Fleischer:
NaFe3+9(PO4)6(OH)10·5H2O

kidwellit

chemické složení *NaFe9(PO4)6(OH)10.5H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvazelená, zelenožlutá, žlutá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnost-
popsalMoore,Ito
v roce1978
kidwellit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kidwellitLOKALITY

Evropa:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [3].


kidwellitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.292.
(2) 30-1202, 22-630.
(3) Walenta Kurt (1990): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 14, p.36-39.
(4) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.