X 

killalait

www.mineral.cz - databáze minerálů


killalait
killalait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Killalaite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Killalait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.09-50
chemické složeníIMA:
Ca3Si2O7·H2O
Fleischer:
Ca3Si2O7·H2O

killalait

chemické složení *2Ca3Si2O7.H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {100}
popsalNawaz
v roce1974
killalait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


killalaitLOKALITY


killalaitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.293.
(2) 29-332, 26-1070.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.417.