X 

kirchheimerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kirchheimerit
kirchheimerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

kirchheimerit

chemické složení *Co(UO2)2(AsO4)2.8H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabledě růžová
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kirchheimerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

kirchheimeritLOKALITY


kirchheimeritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.293.