X 

kivuit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kivuit
kivuit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kivuite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.07-120
chemické složenívzorec nenalezen

kivuit

chemické složení *(Th,Ca,Pb)H2(UO2)4(PO4)2(OH)8.7H2O?
tvrdost od - do
hustota od - do
barvazelenožlutá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kivuit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kivuitLOKALITY


kivuitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.294.
(2) 13-419.