X 

kladnoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kladnoit
kladnoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kladnoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kladnoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/D.01-30
chemické složeníIMA:
C6H4(CO)2NH
Fleischer:
C6H4(CO)2NH

kladnoit

chemické složení *C6H4(CO)2NH
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalRost
v roce1942
kladnoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kladnoitLOKALITY

Čechy:
Max (důl v Libušíně, okres Kladno) [2,3].
Sch?ller (důl u Libušína, okres Kladno) [2,3].


kladnoitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.294.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.374-375(Max), p.386(Sch?ller).
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.216(Kladno).