X 

kleiofán - odrůda sfaleritu

www.mineral.cz - databáze minerálů


kleiofán
kleiofán FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *odrůda sfaleritu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kleiofán

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

kleiofánLOKALITY

SLOVENSKO:
Poniky (Drienok deposit, near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica district) [900].


kleiofánLITERATURA