X 

klinoenstatit

www.mineral.cz - databáze minerálů


klinoenstatit
klinoenstatit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Clinoenstatite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.01-10
chemické složeníIMA:
MgSiO3
Fleischer:
Mg2Si2O6

klinoenstatit

chemické složení *Mg2Si2O6
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do3.190 - 3.210
barvabezbarvá, slabě nažloutlá, narůžovělá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalWahl
v roce1906
klinoenstatit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


klinoenstatitLOKALITY

Čechy:
Hřídelec (u Nové Paky, okres Semily) [3].
Slovensko:
Konrádovce (near Fi?akovo, Rimavská Sobota district) [900].


klinoenstatitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.294.
(2) 35-610, 19-769.
(3) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.276(Hřídelec).
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.145.