X 

klinofosinait

www.mineral.cz - databáze minerálů


klinofosinait
klinofosinait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Clinophosinaite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Klinophosinait (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.07-183
chemické složeníIMA:
Na3Ca(SiO3)(PO4)
Fleischer:
Na3Ca(PO4)SiO3

klinofosinait

chemické složení *Na3CaPSiO7
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do2.850 - 2.880
barvabledě fialová
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnost-
popsalChomjakov, Puščarovskij, Ronsbo
v roce1981
klinofosinait

popis minerálu: (Chomjakov, Puščarovskij, Ronsbo 1981) Na3CaPSiO7, jednoklonný. Tvoří uzavřeniny nepravidelného tvaru v zirsinalitu o velikosti 1-2 mm. Omezené krystaly nebyly nalezeny [1]. Minerál je bledě fialovou barvu, je průhledný se skelným leskem a lasturnatým lomem. T=4, h=2.85-2.88. Opticky je dvojosý (+). Je lehce rozpustný ve studené 10-ti % HCl [1]. Nazván podle krystalové soustavy a chemické podobnosti s fosinaitem, schválen IMA [1]. p: a=7.303, b=12.201, c=14.715, á=91ř56 , P2/c, Z=8 (hora Koašva) [1]. ch: P2O5 25.3-25.4, SiO2 19.9-20.3, TR2O3 0.15-0.20, CaO 15.6-15.7, Na2O 32.4-32.7, ä 97.31-97.88 [1]. op: ŕ=1.557, á=1.561, +=1.567, 2V=80ř [1]. v textu popis struktury [1]. ----------------------------------------------------------------- RKD 114.6 mm, Fe záření [1]. 3.97 12 -1 2 2 3.90 9 1 2 2 3.66 6 2 0 0 3.56 10 0 3 2 1 3 0 3.37 5 1 2 3 3.24 10 2 0 2 3.02 6 2 2 1 2.819 5 0 4 2 1 4 0 2.724 100 0 3 4 2 3 0 2.639 57 -2 0 4 2.550 50 2 0 4 2.320 6 -2 4 1 2.303 3 2 4 1 2.215 10 -2 3 4 2.156 12 2 3 4 2.070 4 -2 0 6 2.063 3 -3 0 4 2.031 50 0 6 0 1.838 35 0 0 8 1.823 47 4 0 0 1.608 12 -2 6 4 1.588 11 2 6 4 1.582 3 -2 4 7 1.533 12 -4 3 4 1.504 10 2 3 8 1.418 5 -1 4 9 0 7 6 1.404 3 -5 2 2 -2 8 1 1.349 3 2 0 10 -3 5 7klinofosinaitLOKALITY

Byl nalezen na Kolském poloostrově (Rusko) na odvalu Materiálové štoly na hoře Jukspor a ve vrtném jádře z hory Koašva v pegmatitech v těsných srůstech se zirsinalitem.
Je produktem rozkladu eudialytu [1].


klinofosinaitLITERATURA

(1) Chomjakov A.P., Puščarovskij D.J., Ronsbo J.G. (1981): Klinofosinait Na3CaPSiO7 - novyj mineral. ZVMO 110,č.3, s.351-355. [
(2) 35-485]. [
(3) ZVMO 1983, 112, No.6, p.702].
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.151.