X 

klinohumit

www.mineral.cz - databáze minerálů


klinohumit
klinohumit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Clinohumite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Klinohumit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.04-40
chemické složeníIMA:
Mg9(SiO4)4F2
Fleischer:
(Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2

klinohumit

chemické složení *(Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.170 - 3.350
barvabílá, žlutá, hnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalDes Cloizeaux
v roce1876
klinohumit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


klinohumitLOKALITY


klinohumitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.295.
(2) 33-867(Ti), 31-809(hydroxyl), 14-692, 14-9.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.149.